Wat is het om een ​​menselijke kenner te zijn?

Jan Derry wil weten wat het is om te weten.


Filosofie onderwijzen versus leren filosoferen

Pablo Cevallos Estarellas bespreekt de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat professionals in het onderwijs hebben gezegevierd over amateurfilosofie, en stelt een weg voorwaarts voor.


Leuk spelen en goed lesgeven

Carolyn Suchy-Dicey beschouwt het dilemma van het aanleren van morele autonomie.


De echte berg beklimmen

Rebecca Glass over het belang van fabels van ‘de echt reële wereld’.


Filosoferen over morele vorming

Graham Haydon denkt na over wat het is om na te denken over morele opvoeding.


Van adolescenten en de Aristoteles

Michael J. Brown vindt aannames uitgedaagd in zijn Philosophy Club.